Call us: 07894 032982 - Free Design & Quote

E-mail: info@future-kitchens.co.uk

Blomsterblanding

En sammensætning - http://scp-Knowledge.org/?s=sammens%C3%A6tning af ca. 40 anderledes stauder og toårige sommerblomster, hvor mange allerede blomstrer vildblomster - http://jollityfarm.dk/Projektradgivning/projektradgivning.html første år. Blandingen findes meget velegnet til krukker, plantekasser, kanter og indbyde og består af to- og flerårige planter, findes specielt sammensat til at tiltrækker sommerfugle, bier, svirrefluer og mange andre af og til sommerens insekter. Det bliver der taget højde fortil i de færdige blomsterblandinger, som også indeholder fremme enårige og flerårige planter. Dermed får man omtrent fuld udbytte af blomsterblandingen allerede det første år. Ydermere sår de etårige arter (der normalt går til efter blomstringen) sig selv meget let, og man har dermed ligevis fornøjelse af dem til flere år.

Når jorden har fået lidt lune i marts/april udsås blomsterblandingen og der luges herpå for uønskede vækster. De drømmer hinsides og shopper løs af blomsterengs-lignende frøblandinger, men inden vi indehar fået frøet i jorden er det nærmest vokset til i brændenælder plus skvalderkål og de smukke valmuer så vi kun det første år.

Dersom du har anmeldt blomsterbrak, skal blandingen bestå bort mindst to forskellige frø- og nektarproducerende plantearter information. m2. Der må ikke anvendes korn, raps eller majs, hverken i renbestand eller i en hybrid udelukkende af disse planter. Normalt vil de fleste flerårige planter først blomstrer året efter såning, alligevel næsten alle de flerårige planter der indgår i denne frøblanding, blomstrer allerede det samme år alle de bliver sået, såfremt engblandingen bliver sået før sankthans. Blomstermark er en hybrid af 21 forskellige 1-årige sommerblomster, der giver isoleret flot og farverigt blomsterflor sommeren igennem Klik her alt for indhold af Blomstermark Såtidspunkt: Midt i april - primo juni.

Du bør benytte sig af blomsterblandingen på områder, der skal ligge urørte hen i flere år. Flerårige græsmarksblandinger med urter plus bælgplanter kan forbedre levevilkårene for bestøvende insekter og sikre en god produktion af insektbestøvede afgrøder. Mange vigtig viden til design af græsmarksblandinger er, at forskellige blomsterarter tiltrækker forskellige insekter, men at jordbund og slæt påvirker blomstring.

Blomsterbrak: jordbehandling i foråret og isåning af frø- og nektarproducerende blanding sidst 30. april. På marker anmeldt med afgrødekode 324 "Blomsterbrak", 325 "MFO-Blomsterbrak", 342 "Bestøverbrak" eller 343 "MFO-Bestøverbrak" skal du senest 30. april opfylde aktivitetskravet have begreb om at jordbehandle og iså en blomsterblanding. Hvis folk anvender kløvergræs i jeres blomsterblanding til brak, vil du iblande andre frø- og nektarproducerende plantearter plus dermed sikre dig, for at kløver og græs aldeles ikke bliver de dominerende plantearter.

Hvis du er sikret jordbehandlet dit areal, men alligevel langtfra ønsker at udså nogle blomsterblanding, kan du langtfra bruge arealet som MFO-brak i år. Opfyld lagt i stedet dit MFO-behov delagtig de øvrige MFO-elementer. Hvis du har anmeldt dine brakarealer med enten 'blomsterbrak' eller 'bestøverbrak', skal folk både jordbehandle og udså en blomsterblanding senest 30. april. Vær opmærksom på at de flerårige arter blomstrer lidt senere det første år end beskrevet, da de skal have lidt tid til at etablere sig.

Normalt skal de fleste flerårige planter først blomstrer året i overensstemmelse med såning, men næsten hver de flerårige planter som indgår i denne frøblanding, blomstrer allerede det ens år de bliver sået. Denne eng-blanding består af 33 forskellige flerårige planter, herunder også græsarter, let hjemmehørende i Danmark, se listen herunder. Frøblanding #4 er vores Luxus mangesidig blanding der består af 15 forskellige plantearter hvad alle tiltrækker masser af og til forskellige insekter.

Frøblanding, ligesom indeholder frø af temmelig forskellig størrelse, sås optimum på et groft harvet såbed hvor frøene spredes ovenpå jorden. Mange af og til de plantearter blandingen gemmer leverer også en astronomisk mængde frø henover indian summer, efterår og vinter, og frøblandingen vil således ligevis være til glæde og gavn for fuglevildtet senere på året. Etårig, smuk og velduftende blanding af og til blomster- og krydderurtefrø m. v. specielt udvalgt alt for at tiltrække bier og sommerfugle.

Vil du besidde den nemme (og mest økonomiske) løsning, kan du vælge denne blanding af og til frø af forskellige enlig og spiselige blomster multiplicere mange er etårige sommerblomster. Som vildt- og insektvenlig afgrøde søges blomsterblandingen især af insekter, hvilket ligevis kan være gavnligt alt for en lang række fuglearter.

city & guilds qualified

created by SEO web design